NameMitgliedschaftbis
31.05.2019bis 31.05.2019
31.05.2019bis 31.05.2019
Ortsteilbürgermeister Bernterode
CDU31.05.2019bis 31.05.2019
Sachkundiger Bürger
Stadträtin CDU
Sachkundiger Bürger
31.05.2019bis 31.05.2019
31.05.2014bis 31.05.2014
Ortsteilrat Kalteneber
Ortsteilrat Kalteneber
Stadträtin LINKE/SPD
31.05.2014bis 31.05.2014
31.05.2019bis 31.05.2019
11.01.2014bis 11.01.2014
31.05.2019bis 31.05.2019
31.05.2019bis 31.05.2019
31.05.2019bis 31.05.2019
Ortsteilrat Rengelrode
Stadträtin Bürgerinitiative Menschen für Heiligenstadt
Stadtrat Bürgerinitiative Menschen für Heiligenstadt
Sachkundige Bürgerin
31.05.2019bis 31.05.2019
Bürgermeister
31.05.2019bis 31.05.2019
31.05.2014bis 31.05.2014
31.05.2019bis 31.05.2019
Seniorenbeirat / Sachkundiger Bürger
31.05.2014bis 31.05.2014
31.05.2014bis 31.05.2014
Stadtrat LINKE/SPD
Sachkundiger Bürger
31.05.2014bis 31.05.2014
31.05.2019bis 31.05.2019
Seniorenbeirat
31.05.2019bis 31.05.2019
Seniorenbeirat
Sachkundige Bürgerin
Sachkundiger Bürger
Stadtrat CDU